Vi tror på svenskt lantbruk

Bakgrund

Vad vi äter och hur det produceras är centralt för både hälsa och miljö. Lantbruksföretag som producerar näringsrika livsmedel, upprätthåller god djurvälfärd, skyddar den biologiska mångfalden och lagrar in koldixoid i marken får därför en allt viktigare roll i framtidens ekonomi och samhälle.

Lantbrukssektorn är mycket kapitalintensiv och vi på Gårdskapital såg ett behov för en ny finansieringstjänst som kompletterar banklån och EU-stöd.

Gårdskapital grundades med syftet att underlätta finansieringen för de företag som producerar näringsrika livsmedel och förvaltar naturkapitalet ansvarsfullt.

Vårt syfte

Inom lantbrukarkåren finns det gott om goda investeringsidéer och ansvarsfulla förvaltare av naturkapitalet. Humankapitalet är stort men mycket av det finansiella kapitalet är bundet i marken och det saknas ofta likviditet för att växa och göra viktiga investeringar.

Hypotekslån och maskinfinansiering finns det redan gott om men det saknas ofta ett komplement på toppen, och för arrendatorer saknas ett tydligt alternativ till banklån.

Gårdskapitals syfte är att fylla den luckan i marknaden. Med lånevillkor särskilt anpassade för lantbruket underlättar vi finansieringen och möjliggör att fler goda investeringar kan genomföras.

Vi brinner för de gröna näringarna!

Grundarna bakom Gårdskapital har studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Handelshögskolan i Stockholm och idéen började utvecklas av David Elvingsson år 2016 då han träffade en grupp lantbrukare som berättade om det stora kapitalbehovet inom sektorn.

En grupp rådgivare och branschkunniga med bakgrund inom lantbruk, bank, finans och juridik fyller viktiga funktioner i bolagets styrelse och kreditkommitté. Det samtliga har gemensamt är ett starkt engagemang för lantbruket.

Gårdskapitals vision är accelerera utvecklingen inom de gröna näringarna och skapa bättre finansieringsmöjligheter för en mer lönsam och hållbar primärproduktion.

Medarbetare

David Elvingsson

Grundare & operativ chef

david@gardskapital.se

073-942 93 74

Matthias Karthäuser

Medgrundare & VD

matthias@gardskapital.se

073-924 48 51

Jonathan Jenny

Finanschef

jonathan@gardskapital.se

073-359-2702

Ansis Bērziņš

Teknisk chef & IT-ansvarig

ansis@gardskapital.se

Anuj Agrawal

Kreditrådgivare

Styrelse

Gunnar Eliasson

Styrelseordförande

Håkan Bennetoft

Styrelseledamot & ledamot kreditkommittén

Micael Sundström

Styrelseledamot & ledamot kreditkommittén

Kreditkommitté

Ulf Gustafsson

Ordförande i kreditkommittén

Staffan Svensson

Vice ordförande i kreditkommittén

Rådgivare

Jon Orvendal

Rådgivare inom hållbarhet och växtodling

Svante Kaijser

Rådgivare inom hållbarhet, växtodling och lantbruksekonomi

Niklas Karlsson

Rådgivare inom hållbarhet och grönsaksodling

Gustaf Cronquist

Affärsrådgivare

Thomas Lindqvist

Juridisk rådgivare

Ulf Eriksson

Affärsrådgivare

Med uppbackning från

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2023

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK