Integritetspolicy

Integritetspolicy

Så behandlar Gårdskapital dina personuppgifter
Gårdskapital värnar om sina kunders, partners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

Vilka personuppgifter behandlas av Gårdskapital och för vilket ändamål
Gårdskapital kan komma att samla in personuppgifter så som namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer i sin kontakt med dig.

Gårdskapital behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service i enlighet med uppdraget till dig som kund. Behandling sker också i marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt, såsom bokföringsregler.

Rätten att behandla personuppgifter grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Gårdskapital, på en rättslig förpliktelse eller en intresseavvägning. Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Om du inte är kund hos Gårdskapital
Gårdskapital behandlar vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Gårdskapital för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerade hos Gårdskapital har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Gårdskapital behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Behandlar Gårdskapital dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering och begränsning samt till invändning av behandling av personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta genom att kontakta Gårdskapital på mailadressen info(at)gardskapital.se

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende Gårdskapitals behandling av personuppgifter om dig.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK