Vad har du för planer och idéer för att utveckla ditt företag?

Gårdskapital möter kapitalbehovet inom fem huvudsakliga kategorier

En långsiktig finansieringspartner

Du som bor och arbetar på gården vet bäst vilka åtgärder och investeringar som kan bidra till att växa och utveckla ditt företag. Vår roll är att underlätta finansieringen och likviditetshanteringen. I vissa fall är vi en medfinansiär som kompletterar övriga långivare. I andra fall, när banklån inte är tillgängligt, kan vi vara ett alternativ. Vid önskemål kan vi även bidra med att hjälpa dig räkna på och analysera investeringen, t ex genom att ta fram olika typer av kalkyler, budgetar och hållbarhetsbedömningar. I listan nedan kan du se några exempel på investeringar och åtgärder vi ser potential inom. Men listan är långt ifrån komplett och vi är öppna för att diskutera alla typer av investeringar som bidrar till en starkare jordbrukssektor.

Lista med exempellån

Fast egendom 

 • Fastighetsförvärv 
 • Växthus 
 • Djurstallar mm 
 • Spannmålstork  
 • Lagringsbyggnad 
 • Övriga ekonomibyggnader - såväl nybyggnationer som förbättringsarbeten 
 • Förnybar energiproduktion – t ex flispanna 
 • Pyrolyspanna 
 • Dränering och täckdikning 
 • Vattendammar, återställning av våtmarker mm 
 • Infrastruktur för bevattning 
 • Infrastruktur för gödselhantering 

Lös egendom

 • Växttunnlar 
 • Stängsel och annat för betesdrift 
 • Maskiner och tillbehör 
 • Olika typer av odlingsverktyg 
 • Bevattningsutrustning 
 • Förnybar energiproduktion – t ex solpaneler 
 • Inventarier och inredning 
 • Inredning och utrustning för gårdsbutik 
 • Obemannad gårdsbutik mm
 • Utrustning och annat för distribution 
 • Mobil spannmålstork 
 • Mobila djurstallar och vindskydd 
 • Rensverk / sorteringsverk t ex för samodling 
 • Utrustning för tvättning, packning och förädling 

Övrigt

 • Omställning till ekologiskt/regenerativt/conservation agriculture 
 • Agroforestry - inköp av träd mm 
 • Inköp och etablering av andra fleråriga växter 
 • Kompostproduktion  
 • Blommande kantzoner mm som främjar pollinatörer och biologisk mångfald 
 • Inköp av olika typer av icke-fossila insatsvaror 
 • Fiskodling på gårdsnivå 
 • Olika typer av Ag-Tech lösningar och smarta system 
 • Utbildning och rådgivning som bidrar till mer effektiv produktion  
 • Hemsida, marknadsföringsåtgärder mm för direktförsäljning 
 • Olika typer av mjukvara som bidrar till mer effektiv produktion 
 • System för precisionsodling 

Hur går jag vidare?

Har du en investering på gång och önskar få ett finansieringserbjudande är du välkommen att skicka in din intresseanmälan redan idag. Intresseanmälan är inte bindande.

Vanliga Frågor

Hittar du inte svar på din fråga? Se alla våra frågor och svar här.

Mitt finansieringsbehov passar inte in i någan av de 5 kategorierna, kan jag ändå göra en intresseanmälan?

Kan jag göra en intresseanmälan för flera lånesyften samtidigt?

Vilka lånebelopp kan ni erbjuda?

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2023

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK